Ճիշտ է արդյո՞ք հետևյալ պնդումը` կոորդինատային ուղղի վրա 5134 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի ձախ, քան 8467 կոորդինատով կետը: