Արդյո՞ք կոորդինատային ուղղի վրա −2427 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի աջ, քան −2437 կոորդինատով կետը: