Հետևյալ խառը թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 2412, 2537, 2623, 23211
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: