Հետևյալ թվերից ընտրիր k<2 անհավասարմանը բավարարող ամենամեծ ռացիոնալ թիվը: