Համեմատիր խառը թվերը (օգտագործիր \(<, >\) կամ \(=\)  նշաններից մեկը):
 
-20513-20713