Համեմատիր բացասական խառը թվերը (օգտագործիր \(<, >\) կամ \(=\)  նշաններից մեկը):
 
ա) -48913-46913
  
բ38673767