Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 17913−18913−19913, 16913
 
Ամենամեծը 913-ի մոդուլն է: