Կատարիր հանումը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր \(+\) կամ  \(-\): Կոտորակները մի կրճատիր:
 
164244=iii