Կատարիր հանումը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր \(+\) կամ  \(-\): Կոտորակը մի կրճատիր:
 
15762276=iii