Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությանն է հավասար հետևյալ տարբերությունը՝ 11312531
Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը.