Որոշիր բացասական խառը թվերի տարբերությունը:
 
Գրիր անկրճատելի կոտորակ:
  
91824110=ii