Արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝
 
131z<z անհավասարությունը տեղի ունի ցանկացած z ռացիոնալ թվի համար: