Կատարիր խառը թվերի հանումը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր արդյունքի նշանը: Կոտորակը կրճատիր:  
 
1111459512=iii