Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Դրական և բացասական կոտորակների տարբերություն 2Մ.
2. Բացասական և դրական կոտորակների տարբերություն 1Մ.
3. Բանաձևի կիրառում (դրական կոտորակներ) 4Մ.
4. Բառերով նկարագրված ռացիոնալ թիվ (հանում) 5Մ.