Ո՞ ր քառորդում է գտնվում N-2013;-41114 կետը:
 
Պատասխան՝ N-2013;-41114 կետը գտնվում է  քառորդում: