Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կետի կոորդինատը կոորդինատային հարթության վրա (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն հեշտ

1
2. Նշված կետի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

1
3. Կոորդինատային առանցքի վրա գտնվող կետ

Բարդություն հեշտ

1
4. Կոորդինատային հարթության քառորդները

Բարդություն հեշտ

2
5. Հեռավորությունը տրված կետերի միջև

Բարդություն հեշտ

2
6. Կոորդինատային առանցքի նկատմամբ համաչափ կետեր

Բարդություն հեշտ

2
7. Կետի կոորդինատների գումարը

Բարդություն միջին

3
8. Ուղղանկյան չորրորդ գագաթը

Բարդություն միջին

3
9. Տրված երկարությամբ հատվածը

Բարդություն միջին

4
10. Տրված քառորդի կետը

Բարդություն միջին

3
11. Համաչափ կետեր

Բարդություն միջին

4
12. Ի՞նչ թիվ է կետի կոորդինատը

Բարդություն միջին

3
13. Հեռավորությունը տրված կետերի միջև

Բարդություն միջին

4
14. Տրված ուղղի վրա գտնվող կետը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար