Որոշիր օրդինատների առանցքի նկատմամբ \(C\) կետին համաչափ կետի կոորդինատները:
 
hart2.png
 
Առաջին և երրորդ պատուհաններում տեղադրիր  \(«+»\) կամ  \(«-»\) նշանները:
  
Պատասխան՝ \(D\)iii;iii