Գտիր P5;711 կետի կոորդինատների գումարումը:
 
Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:
  
Պատասխան՝ iii