Կոորդինատային հարթության վրա նշված են \(x\) և \(y\) կոորդինատներով կետեր:
 
hart2.png
 
Պարզիր \(C\) կետի կոորդինատները:
 
Դրական թվի դեպքում տեղադրիր  \(«+»\) նշանը, բացասականի դեպքում՝ \(«-»\) նշանը:
 
Պատասխան՝ \(C\)iii;iii