Որոշիր M12;117 կետի աբսցիսը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր  \(«+»\) կամ  \(«-»\) նշաններից մեկը:
 
Պատասխան՝ iii