Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Կետի կոորդինատը կոորդինատային հարթության վրա (սովորական կոտորակներ) 1Մ.
2. Կոորդինատային առանցքի վրա գտնվող կետ 1Մ.
3. Կոորդինատային հարթության քառորդները 2Մ.
4. Կոորդինատային առանցքի նկատմամբ համաչափ կետեր 2Մ.
5. Տրված քառորդի կետը 3Մ.