Կիրառելով բաշխական օրենքը, պարզեցրու 13a+724a18a արտահայտությունը և գտիր նրա արժեքը, եթե a=24
 
Պատասխան՝ i