Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
2. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (երկու բացասական անկանոն կոտորակներ)

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտահայտության ձևափոխություն, խառը թիվ

Բարդություն հեշտ

1
4. Ռացիոնալ թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

2
5. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվեր)

Բարդություն հեշտ

2
6. Գումարման տեղափոխական օրենքը (երկու բացասական կոտորակներ)

Բարդություն հեշտ

2
7. Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառում

Բարդություն հեշտ

2
8. Միևնույն բացասական կոտորակների գումար

Բարդություն միջին

3
9. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տառային արտահայտություն)

Բարդություն միջին

3
10. Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքներ

Բարդություն միջին

4
11. Հավասարում (բազմապատկման բաշխական օրենք)

Բարդություն բարդ

5
12. Տառային արտահայտություն

Բարդություն բարդ

5
13. Արտահայտության պարզեցում (բաշխական օրենք)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ