Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները
Ամբողջ թվերի համար մեզ հայտնի թվաբանական գործողությունների օրենքները ճիշտ են նաև ռացիոնալ թվերի համար:
 
Այսինքն, եթե \(a\)-ն, \(b\)-ն, \(c\)-ն ռացիոնալ թվեր են, ապա՝ 
1. a+b=b+a` գումարման տեղափոխական օրենքը,
 
2. ab=ba` բազմապատկման տեղափոխական օրենքը,
 
3. a+b+c=a+b+c` գումարման զուգորդական օրենքը,
 
4. abc=abc` բազմապատկման զուգորդական օրենքը,
 
5. a+bc=ac+bc` բազմապատկման բաշխական օրենքը:
Օրինակներ.
 
1.13+25=15+2335=231515=25+132.12334=5334=5334=3543=3453=34123
 
Նույն ձևով կարելի է համոզվել, որ ռացիոնալ թվերի համար տեղի ունեն թվաբանական գործողությունների մյուս օրենքները:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: