Գտիր արտահայտության արժեքը:
 
Եթե պատասխանը բացասական թիվ է, ապա \(«-»\) նշանը տեղադրիր կոտորակի համարիչում:
  
-629+-629+-629+-629+-629+-629+-629+-629=ii