7758 արտահայտությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:
 
Պատասխան՝ 7758=\(·\)1158