Լուծիր x36xx=0 հավասարումը:
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:
  
Պատասխան՝ x1=ix2=ii