Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գումարման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասար արտահայտությունները
2. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (երկու բացասական անկանոն կոտորակներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասար արտահայտությունները (երկու բացասական անկանոն կոտորակներ)
3. Արտահայտության ձևափոխություն, խառը թիվ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ազատվել փակագծերից
4. Ռացիոնալ թվերի գումար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Արտահայտությունը պետք է ներկայացնել գումարի տեսքով
5. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տարբեր նշաններով ռացիոնալ թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել հավասար արտահայտությունները
6. Գումարման տեղափոխական օրենքը (երկու բացասական կոտորակներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել հավասար արտահայտությունները
7. Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառում
8. Միևնույն բացասական կոտորակների գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել միևնույն բացասական կոտորակների գումարը
9. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տառային արտահայտություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (տառային արտահայտություն)
10. Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել տրվածին հավասար արտահայտությունները
11. Հավասարում (բազմապատկման բաշխական օրենք) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել հավասարումը
12. Տառային արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Տառային արտահայտությունը պետք է ներկայացնել գումարի տեսքով
13. Արտահայտության պարզեցում (բաշխական օրենք) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Արտահայտության պարզեցում (բաշխական օրենք)

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները» թեմայից 00:10:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերով գումարման և բազմապատկման գործողությունների տեղափոխական, զուգորդական և բաշխական օրենքների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները» թեմայից 00:15:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերով գումարման և բազմապատկման գործողությունների տեղափոխական, զուգորդական և բաշխական օրենքների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները» թեմայից 00:15:00 միջին 24Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերով գումարման և բազմապատկման գործողությունների տեղափոխական, զուգորդական և բաշխական օրենքների վերաբերյալ