B կետը կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում 1240-ով ձախ կոորդինատների սկզբնակետից:
Որոշիր B կետի կոորդինատը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր «\(+\)» կամ «\(-\)» նշաններից մեկը: Կոտորակը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ ii