Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բացասական խառը թվեր

Բարդություն հեշտ

1
2. Կետի կոորդինատը (կոտորակային թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
3. Ավելի աջ/ձախ գտնվող կետը

Բարդություն հեշտ

2
4. Կետի նշանակումը

Բարդություն միջին

3
5. Խառը թվին համաչափ կետը

Բարդություն միջին

4
6. Ամենաաջ/ամենաձախ ռացիոնալ թիվը

Բարդություն միջին

4
7. Սկզբնակետից ավելի հեռու կետը

Բարդություն միջին

4
8. Տրված կոորդինատով կետը

Բարդություն միջին

4
9. Կետի նկարագիրը բառերով

Բարդություն միջին

3
10. Ռացիոնալ/ոչ ռացիոնալ թվերը կոորդինատային ուղղի վրա

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար