Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Բացասական խառը թվեր 1Մ.
2. Ավելի աջ/ձախ գտնվող կետը 2Մ.
3. Կետի նշանակումը 3Մ.
4. Ամենաաջ/ամենաձախ ռացիոնալ թիվը 4Մ.