Ո՞ր կետն է գտնվում զրոյից ավելի հեռու.
  
\(A\)\((\)525\()\), թե՞ \(B\)\((\)4\()\)