Փոխադարձաբար հակադարձ ռացիոնալ թվեր
Եթե երկու ռացիոնալ թվերի արտադրյալը հավասար է \(1\)-ի, ապա թվերը կոչվում են փոխադարձաբարհակադարձ:
Բերենք փոխադարձաբար հակադարձ թվերի օրինակներ:
 
59և955995=51919151=1173և317173317=1713131171=1113և1311313=11313=1313=1
cd-րդ թվի, որտեղ c0 և d0 հակադարձը dc-րդ թիվն է:
Խառը թվի հակադարձը գտնելու համար խառը թիվը ներկայացնենք անկանոն կոտորակի տեսքով՝
 
813=83+13=253
 
Այսպիսով, 813 խառը թվի հակադարձ թիվը 325-ն է:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: