Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ամբողջ թվի հակադարձը

Բարդություն հեշտ

1
2. Դրական կոտորակի հակադարձը

Բարդություն հեշտ

1
3. Բացասական կոտորակի հակադարձը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ամբողջ թվի հակադարձ թիվը

Բարդություն հեշտ

2
5. Անհայտ արտադրիչը

Բարդություն միջին

3
6. Պնդումներ հակադարձ թվի մասին

Բարդություն միջին

3
7. Հակադարձ և հակադիր թվեր

Բարդություն միջին

4
8. Խառը թվի հակադարձը

Բարդություն միջին

3
9. Հարց հակադարձ թվի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
10. Հակադարձ թվի կրկնապատիկը

Բարդություն բարդ

4
11. Հակադարձի հակադիրը

Բարդություն բարդ

5
12. Հավասարում (հակադարձ թիվ)

Բարդություն բարդ

6
13. Հավասարում (թվի հակադարձը)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար