Գտիր 95-րդ թվի հակադարձ թիվը:
Պատասխան
Պատասխան՝ ii