Գտիր412 կոտորակի հակադարձ թիվը:
 
Պատասխան
Պատասխան՝ ii