Գտիր 657 խառը թվի հակադարձ թիվը:
Պատասխան
Պատասխան՝ ii