Գտիր 29-րդ թվի` (եթե թվերից որևէ մեկը բացասական է, ապա \(«-»\) նշանը տեղադրիր համարիչում).
  
1. հակադարձ թիվը՝ ii
 
2. հակադիր թիվը՝ ii