Գտիր 95-րդ կոտորակի հակադարձ թվի հակադիր թիվը:
Պատասխան
Պատասխան՝ ii