Հաշվիր 2716-րդ կոտորակի հակադարձ թվի կրկնապատիկը:
 
Պատասխան՝ 2716 թվի հակադարձի կրկնապատիկը ii-րդ կոտորակն է: