Որոշիր \(О(0)\) կետի նկատմամբ \(A(\)3713\()\) կետին համաչափ կետի կոորդինատը:
 
Պատասխան՝ iii