Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սովորական կոտորակի հակադիրը

Բարդություն հեշտ

1
2. Բացասական կոտորակի հեռավորությունը զրոյից

Բարդություն հեշտ

2
3. Դրական խառը թվի հակադիրը

Բարդություն հեշտ

1
4. Հակադիր թվի նշանը, ինքն իրեն հակադիր թիվը

Բարդություն հեշտ

2
5. Հակադիր տառի արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
6. Անկանոն կոտորակի հակադիրը

Բարդություն միջին

3
7. 0-ի նկատմամբ համաչափ կետը

Բարդություն միջին

3
8. Կոտորակի հակադիրի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
9. Կոտորակների հեռավորությունը զրոյից

Բարդություն միջին

4
10. Տառային արտահայտության արժեքը (խառը թիվ)

Բարդություն միջին

4
11. Աստղանիշի արժեքը (կոտորակ)

Բարդություն բարդ

5
12. Տառային արտահայտության հակադիրի հակադիրը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար