Տրված է 159 ռացիոնալ թիվը:
  
ա) 159 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է ii-ի:
  
բ) Ո՞ր թվի հեռավորությունը զրոյից ևս հավասար է նույն թվին՝ ii