Որոշիր 75118 ռացիոնալ թվի հակադիր թիվը:
 
Պատասխան՝ iii