1. 129-ի հակադիր թիվը  ռացիոնալ թիվ է:
 
2.  թիվը հակադիր է ինքն իրեն: