Գտիր x արտահայտության արժեքը, եթե x40=672
  
Պատասխան՝