Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Սովորական կոտորակի հակադիրը 1Մ.
2. Բացասական կոտորակի հեռավորությունը զրոյից 2Մ.
3. Հակադիր տառի արժեքը 2Մ.
4. 0-ի նկատմամբ համաչափ կետը 3Մ.