Լուծիր հավասարումը:
 
x=128
  
Առաջինը տեղադրիր բացասական արմատը:
  
Պատասխան՝ x1=1ix2=1i