Ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեք (մոդուլ)
Ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը կամ մոդուլը կոորդինատային ուղղի վրա այդ թվին համապատասխանող կետի հեռավորությունն է կոորդինատների \(О(0)\) սկզբնակետից:
Ներքևի նկարի M412 և N412 կետերի հեռավորությունները սկզբնակետից հավասար են իրար և հավասար են 412 միավոր հատվածների:
Սա նշանակում է, որ \(\)412\(\)-ը միաժամանակ 412 և 412 թվերի մոդուլն է:
 
412=412412=412
 
u3.png
 
Ասվածը ճիշտ է նաև ընդհանուր դեպքում:
Հակադիր թվերի մոդուլները հավասար են՝  t=t
\(0\) թվի մոդուլը հավասար է \(0\)-ի՝ 0=0
Ցանկացած զրոյից տարբեր ռացիոնալ թվի մոդուլը դրական թիվ է:
 
1) Դրական թվի և զրոյի մոդուլը հավասար է նույն թվին:
 
2) Բացասական թվի մոդուլը հավասար է թվի հակադիր թվին:
1613=161327=27154=154
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: