Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է հավասար 158-ի:
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: